Xunta directiva:

Presidente: Mario Regueira
Vicepresidenta: Natalia Poncela López
Secretario: Jorge Rodríguez Durán
Tesoureira: Inmaculada Otero Varela
Vogais: Alba Cid e Miguel Anxo Fernández

Soci@s:

Acuña Trabazo, Ana
Agrelo Costas, Eulalia
Álvarez Pérez, Mónica
Araguas Álvarez, Vicente
Blanco Casás, Laura
Blanco Sierra, Javier
Casas Vales, Arturo
Castro García, Andrés
Eyré Val, Xosé Manuel
Fernández Fernández, Miguel Anxo
Fernández Vázquez, Mª del Mar
Figueroa Lorenzana, Antón
Forcadela, Manuel (Manuel-Santiago Fdz. Álvarez)
Franco, Camilo
Galán Blanco, Eduardo
Luna Alonso, Ana
López López, Lorena
Mariño Davila, Esperanza Luz
Martínez, Chus
Mociño González, Isabel
Moreda Rodríguez, Ana Belén
Neira Rodríguez, Marta
Nicolás Rodríguez, Ramón
Nogueira Pereira, María Xesús
Pena Presas, Montserrat
Pousada Pardo, Verónica
Regueira Fernández, Mario Ibán
Requeixo Cuba, Armando
Rodríguez González, Miguel Anxo
Rodríguez González, Olivia
Rodríguez Rodríguez, María Beatriz
Sarmiento Escalona, Rosario
Senlle, Uxía
Ventura Ruiz, Joaquim
Vidal Juncal, Desirée
Vilavedra Fernández, Dolores
Villar Gzlez, Arximiro Bautista (Miro Villar)